Ustawodawstwo
CloseRocket

Regulamin ochrony danych osobowych

Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności („Polityka”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób Deal machine s. r. o. z siedzibą Hlboká cesta 1418/42, 010 01 Žilina, Republika Słowacka, zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu rejonowego w Żylinie, wydział: Sro, pozycja nr: 81291/L (zwana dalej „CloseRocket” ) przetwarza i wykorzystuje dane osobowe. Wchodząc na stronę www.closerocket.com lub na inne powiązane strony, aplikacje, usługi i towary lub jakąkolwiek inną stronę internetową obsługiwaną przez platformę CloseRocket odnoszącą się do niniejszej polityki (łącznie zwaną „Stroną”) i korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś te zasady. Niniejsza polityka może od czasu do czasu ulegać zmianom. Wszelkie zmiany w niniejszej polityce zostaną opublikowane na tej stronie, a my podejmiemy wszelkie inne kroki wymagane przez obowiązujące prawo, w tym informowanie o istotnych zmianach. Zmiany w niniejszej polityce obowiązują od daty „ostatniej aktualizacji”. Zalecamy regularne sprawdzanie, czy niniejsza polityka została zaktualizowana lub zmieniona.

KRÓTKA WERSJA

Gromadzenie informacji – Większość gromadzonych przez nas informacji jest przekazywana bezpośrednio przez Ciebie podczas rejestracji na stronie, korzystania z niej, wypełniania formularzy lub rejestracji w którymkolwiek z naszych programów. Gromadzimy również informacje na temat Twojej komunikacji z platformą CloseRocket oraz wszelkiej komunikacji, jaką prowadzisz z innymi użytkownikami platformy CloseRocket. Ponadto automatycznie zbieramy informacje, gdy uzyskujesz dostęp do strony, gdy ją przeglądasz lub w inny sposób z niej korzystasz oraz gdy otrzymujesz informacje od sprzedawców zewnętrznych lub z innych dostępnych źródeł.

Nasza podstawa prawna do wykorzystania Twoich danych osobowych – Jeśli jest to stosowne zgodnie z obowiązującym prawem, jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie uzasadnione „względem prawnym” przetwarzania, który jest wymieniony poniżej.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje? – Używamy danych osobowych w celu świadczenia Ci usług wysokiej jakości i zapewnienia bezpieczeństwa, obsługiwania strony i zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają oraz wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie. Gromadzimy je również w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa rynku, zapobiegania oszustwom, kontaktowania się z Tobą i wysyłania Ci komunikatów w ramach marketingu bezpośredniego, promowania i prezentowania tej strony, naszych usług i rynku platformy CloseRocket, spełnienia wymogów prawnych organów publicznych i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i rozporządzeń.

Jak długo przechowujemy dane osobowe – Dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W niektórych przypadkach przechowujemy jednak dane osobowe dłużej.

Dzieci – Niniejsza strona jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i osiągnęli wiek umożliwiający zawarcie wiążącej umowy. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać ze strony ani usług platformy CloseRocket. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18. roku życia.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim – Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim w celu obsługi strony, świadczenia naszych usług, wypełniania naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych i rozporządzeń oraz zapobiegania oszustwom, naruszeniom i nielegalnej działalności.

Gdzie przechowujemy dane osobowe – Niektóre dane osobowe, które nam przekazujesz, będą przechowywane lub przetwarzane w naszym imieniu przez zewnętrznych dostawców i pośredników i mogą znajdować się w innych jurysdykcjach.

Pliki cookie – Używamy plików cookie i podobnych technologii (takich jak piksele śledzące, piksele, tagi i skrypty) w celu ulepszania i dostosowywania interfejsu użytkownika, świadczenia naszych usług, analizowania wydajności strony oraz w celach marketingowych.

Nie śledzić (DNT) – Nasza strona nie reaguje na sygnały Do Not Track (DNT).

Odnośniki zewnętrzne – Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do stron internetowych stron trzecich i jeśli przejdziesz z naszej strony internetowej na stronę internetową strony trzeciej, wszelkie dane, które przekazujesz tej stronie oraz jakiekolwiek wykorzystanie tych danych przez osoby trzecie nie podlegają kontroli firmy CloseRocket i nie należą do tej polityki.

Bezpieczeństwo – Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania bezpieczeństwa naszej strony i Twoich danych osobowych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, stosując standardowe technologie branżowe i procedury wewnętrzne.

Prawa użytkowników z UE, EOG i Zjednoczonego Królestwa – Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika z UE, EOG i Zjednoczonego Królestwa, nasze przetwarzanie podlega dodatkowym warunkom związanym z Twoimi prawami jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, jak określono poniżej.

Aktualizacja danych osobowych – Podejmujemy kroki, aby zapewnić, że gromadzone przez nas dane osobowe są dokładne i aktualne, a także Ci zapewniamy możliwość aktualizacji informacji za pośrednictwem ustawień profilu Twojego konta. Jeśli uważasz, że podane przez Ciebie informacje są w jakikolwiek sposób błędne lub niedokładne, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym.

Skontaktuj się z nami – Możesz skorzystać ze swoich praw dotyczących Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Więcej szczegółów na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w dłuższej wersji tej polityki.

Powyżej wymienione prawa są tylko tymi najważniejszymi. Aby dowiedzieć się więcej o gromadzonych przez nas danych i sposobie ich wykorzystania, zapoznaj się poniżej z dłuższą wersją naszej polityki, która pomoże Ci zrozumieć znaczenie plików cookie i innych terminów.

DŁUŻSZA WERSJA

Platforma CloseRocket zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich użytkowników – przedstawicieli handlowych, firm i innych osób odwiedzających naszą stronę internetową („użytkownicy”), a także spółek stowarzyszonych, influencerów i innych współpracowników komunikujących się i współpracujących z platformą CloseRocket. Jesteśmy przekonani, że masz prawo poznać nasze praktyki dotyczące informacji, które zbieramy podczas odwiedzania i/lub korzystania z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka wyjaśnia nasze praktyki dotyczące ochrony danych osobowych związane ze stroną internetową i usługami udostępnionymi przez platformę CloseRocket, a także praktyki dotyczące ochrony danych osobowych mające zastosowanie do spółek stowarzyszonych, influencerów i innych współpracowników będących osobami fizycznymi. Wchodząc na tę stronę i powiązane z nią strony internetowe, uzyskując dostęp i korzystając z usług, towarów i/lub rejestrując konto, potwierdzasz, że rozumiesz, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką, w tym gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przetwarzanie i przechowywanie przez nas danych osobowych. Niniejsza polityka informuje również, jak ograniczyć udostępnianie informacji.

1 Zgromadzone informacje

1.1 Informacje, które podajesz – Kiedy rejestrujesz się w stronie internetowej, korzystasz z niej, wypełniasz formularze i uczestniczysz w testach umiejętności lub ankietach, prosimy Cię o podanie pewnych danych osobowych, w tym prawidłowego adresu e-mail i nazwy użytkownika. Prosimy również o podanie lub zebranie w inny sposób innych informacji, takich jak imię i nazwisko, dane profilowe, adres fizyczny lub dane do fakturacji, numer telefonu lub inne dane kontaktowe, informacje o transakcjach, informacje o płatnościach (np. w niektórych przypadkach przetwarzamy Twoją metodę płatności i numer karty kredytowej), dane i formularze podatników, szczegóły innych powiązanych kont w mediach społecznościowych, szczegóły Twoich wyników, zakupów, wykształcenia, zawodu i wiedzy specjalistycznej, informacje i pliki, które przesłałeś na stronę oraz inne dane weryfikacyjne (takie jak kopie Twojego wydanego przez organ państwowy dowodu tożsamości, paszportu lub prawa jazdy, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo). Gromadzimy również informacje na temat Twojej komunikacji z platformą CloseRocket lub informacje zawarte w tej komunikacji, a także wszelkiej komunikacji, jaką prowadzisz z innymi użytkownikami platformy CloseRocket.

1.2 Informacje zbierane automatycznie – Gromadzimy informacje, gdy uzyskujesz dostęp, przeglądasz lub w inny sposób korzystasz ze strony internetowej. Innymi słowy, gdy uzyskujesz dostęp do strony internetowej, zbieramy dane osobowe dotyczące sposobu korzystania ze strony, w tym transakcji i komunikacji z innymi użytkownikami za pośrednictwem strony, Twoich wyszukiwań, odwiedzanych stron i innych działań w stronie internetowej. Również gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy informacje związane z takim używaniem, w tym informacje o lokalizacji geograficznej, informacje o adresie IP, informacje o urządzeniu i połączeniu, informacje o przeglądarce oraz informacje z dziennika sieciowego oraz adresy URL przeglądanych stron internetowych lub używanych przed korzystaniem z naszej strony internetowej lub po jej użyciu. Gromadzimy i przetwarzamy również informacje związane ze stosowaniem plików cookies i podobnych technologii, jak opisano poniżej. Używamy tych informacji w celu świadczenia naszych usług, ulepszania interfejsu użytkownika, dostosowania Twojego przeglądania, a także monitorowania strony internetowej w celu zapobiegania oszustwom i nieodpowiednim treściom lub zachowaniom.

1.3 Informacje, które otrzymujemy od stron trzecich – Otrzymujemy informacje od zewnętrznych sprzedawców i/lub innych komercyjnie dostępnych na rynku źródeł, np.:

 • Dostawcy zewnętrzni, którzy dostarczają nam dane w celu uzupełnienia informacji, które zbieramy o Tobie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na przykład otrzymujemy powiadomienia o oszustwach od usługodawców w ramach naszych działań mających na celu zapobieganie oszustwom i ocenę ryzyka. Otrzymujemy również informacje od dostawców usług wzbogacających w celu ulepszenia i dostosowania interfejsu użytkownika, a także od partnerów reklamowych i marketingowych w celu zarządzania naszymi kampaniami i ich mierzeniem.
 • Jeśli integrujesz ze swoim kontem informacje od stron trzecich lub w inny sposób integrujesz swoje konto z systemami, narzędziami lub produktami stron trzecich, otrzymamy pewne informacje o Tobie na podstawie Twoich zezwoleń od takich stron trzecich.

Łączymy Twoje dane osobowe z informacjami, które zbieramy automatycznie lub uzyskujemy od innych firm i wykorzystujemy je do celów opisanych w niniejszych zasadach.

2 Nasza podstawa prawna do wykorzystania Twoich danych osobowych

2.1 Jeśli jest to stosowne zgodnie z obowiązującym prawem, jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie uzasadnione „względem prawnym” przetwarzania. W większości przypadków przetwarzanie będzie uzasadnione tym, że:

 • wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu;
 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia z Tobą umowy (np. w celu realizacji zakupionych przez Ciebie usług);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ważnego obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy (np. zapobieganie oszustwom), lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wspierania naszych uzasadnionych interesów jako firmy (np. w celu ulepszenia naszych usług dla Ciebie), z zastrzeżeniem Twoich interesów i praw podstawowych oraz pod warunkiem, że zawsze odbywa się w rozsądny sposób.

3 Jak wykorzystujemy zebrane informacje?

3.1 Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Aby świadczyć Ci usługi wysokiej jakości i zapewniać bezpieczeństwo, obsługiwać naszą stronę internetową, wypełniać nasze zobowiązania wobec Ciebie oraz rozwijać i ulepszać nasze usługi. Dane osobowe wykorzystujemy np. w celu sprawdzenia Twojej tożsamości. Używamy informacji tych również do założenia i konfiguracji Twojego konta, weryfikacji lub ponownego wydania hasła, rejestrowania Twojej aktywności, wspierania Twojej komunikacji z innymi użytkownikami, zapewniania obsługi klienta i od czasu do czasu kontaktowania się z Tobą. Informacje te pomagają nam rozwijać i ulepszać nasze usługi, rozumieć i analizować naszą wydajność, a także Twoje preferencje i wydajność, dostosowywać i personalizować nasze usługi oraz ulepszać Twoje doświadczenia.
 • Aby móc zapewnić integralność rynku, zapobiegać oszustwom oraz utrzymywać bezpieczny i chroniony rynek i usługi. Wykorzystujemy dane osobowe np. w celu monitorowania, śledzenia i zapobiegania oszustwom i innym niewłaściwym działaniom, monitorowania integralności treści, prowadzenia dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa i oceny ryzyka, uwierzytelniania lub weryfikacji informacji, które nam przekazałeś, stosowania się do naszych warunków i przestrzegania obowiązujących przepisów. Aby osiągnąć powyższe cele, przeprowadzamy również pewne analizy zachowania, a w ograniczonych przypadkach – jeśli wykryjemy aktywność, która naszym zdaniem stanowi ryzyko dla rynku CloseRocket, innych użytkowników, naszej społeczności lub stron trzecich – zautomatyzowane procesy mogą ograniczyć lub limitować Twoje możliwości korzystania z platformy CloseRocket.
 • Aby skontaktować się z Tobą, jeśli o to poprosisz lub jeśli w inny sposób potwierdzisz lub zezwolisz na to zgodnie z niniejszą polityką.
 • Aby promować i reklamować tę stronę internetową, nasze usługi i rynek CloseRocket. Zebrane dane wykorzystujemy np. do wysyłania Ci wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego (zgodnie z opisem poniżej), pokazywania informacji, które mogą Cię zainteresować lub powiadamiania Cię o innych działaniach lub wydarzeniach promocyjnych.
 • Abyśmy mogli zarejestrować odpowiednią dokumentację biznesową i tym samym spełnić wymogi prawne nakładane przez organi publiczne oraz aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami lub innymi obowiązkami wynikającymi z prawa.

3.2 Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż określony w niniejszej polityce poprosimy Cię o zgodę.

3.3 Marketing bezpośredni:

 • Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci bezpośrednie komunikaty marketingowe na temat naszych produktów, usług i promocji platformy CloseRocket, które mogą Cię zainteresować, lub naszych powiązanych usług. Może to być za pośrednictwem e-mailu, poczty, SMS-ów, telefonu lub ukierunkowanej reklamy internetowej.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub Twojej zgody lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo. Masz prawo w dowolnym momencie zaprzestać marketingu bezpośredniego w dowolnej formie. Wystarczy kliknąć w link anulujący (tzw. opt-out), który jest częścią każdej komunikacji lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].
 • Podejmujemy kroki, aby ograniczyć marketing bezpośredni do odpowiedniego i rozsądnego poziomu i wysyłać wiadomości, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować lub mogą być istotne w oparciu o informacje, które o Tobie posiadamy.

4 Jak długo przechowujemy dane osobowe?

4.1 Stosujemy ogólną zasadę przechowywania danych osobowych jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Jednakże w pewnych okolicznościach będziemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej. Dane osobowe będziemy przechowywać w następujących celach:

 • jeśli one są niezbędne i istotne dla naszej działalności, np.: aby mieliśmy dokładny zapis Twoich relacji z nami w przypadku jakichkolwiek skarg lub problemów, oraz
 • w związku z danymi osobowymi z usuniętych kont, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów, zapobiegania oszustwom, pobierania wszelkich zaległych opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania warunków umowy naszej strony oraz podejmowania innych działań, które pozwala nam prawo.

5 Dzieci

5.1 Niniejsza witryna jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia i starszych, którzy osiągnęli wiek umożliwiający zawarcie wiążącej umowy. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej strony ani usług platformy CloseRocket. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Rodzice i opiekunowie powinni zawsze nadzorować zajęcia swoich dzieci. Jeśli odkryjemy, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od osoby niepełnoletniej poniżej 18 roku życia, usuniemy te dane osobowe. Jeśli uważasz, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje od lub o osobie niepełnoletniej poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

6 Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

6.1 Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody.

6.2 Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie w przypadkach wymienionych poniżej:

 • Z innymi użytkownikami i osobami odwiedzającymi stronę internetową – Po rejestracji opublikowana zostaje Twoja nazwa użytkownika, kraj i inne informacje związane z Twoim kontem i działalnością, doświadczeniem sprzedażowym, znajomością języków, przy czym dane te będą widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu. Ostrzegamy, że niektóre informacje (np. Twoja nazwa użytkownika i profil) będą wyświetlane publicznie podczas korzystania z takich funkcji. Twoje dane będą także udostępniane innym użytkownikom, gdy będziesz wysyłać wiadomości lub w inny sposób komunikować się z takimi użytkownikami. Publikując swoje informacje i/lub udostępniając je innym użytkownikom platformy CloseRocket, robisz to na własne ryzyko. Jeżeli zdecydujesz się udostępnić dane osobowe innym użytkownikom, udostępnisz je innym użytkownikom jako niezależnym administratorom danych. Chociaż nasze warunki świadczenia usług wymagają od użytkowników zachowania poufności informacji, które udostępniają, firma CloseRocket nie może zagwarantować, że wszyscy użytkownicy to zrobią, a Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby inni użytkownicy przestrzegali Twoich norm.
 • Z usługodawcami – Dane osobowe udostępniamy w celach biznesowych usługodawcom, którzy świadczą nam usługi w celu obsługi strony internetowej, otwierania i obsługi Twojego konta, a także dostarczanie dodatkowych usług i rozwiązań. Należą do nich między innymi dostawcy usług hostingowych, przetwórcy i dostawcy usług rozliczeniowych i płatniczych, dostawcy systemów CRM, usług hostingu forów, usług zarządzania stowarzyszeń, usług ochrony danych i bezpieczeństwa cybernetycznego, dostawcy narzędzi do analityki internetowej i pomiaru wydajności , narzędzi tłumaczeniowych, usług IT typu SaaS, dostawcy usług nagrywania sesji, systemów komunikacyjnych, systemów mailingowych, usług optymalizacji danych i marketingu, usług wzbogacania danych, doradcy prawni i finansowi lub doradcy techniczni. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których wymagamy od podmiotów trzecich odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • Ze względów prawnych – Udostępniamy dane osobowe organom ścigania, organom publicznym lub innym stronom w odpowiedzi na wezwanie lub nakaz sądowy, postępowanie prawne lub w odpowiedzi na organ regulacyjny, jeśli uważamy, że jest to wymagane przez prawo lub że jest to uzasadnione i konieczne w celu przestrzegania procesów prawnych, jeśli uważamy, że przekazanie danych osobowych organom ścigania jest konieczne lub właściwe, np. w celu zbadania faktycznego lub podejrzewanego oszustwa lub naruszenia prawa, naruszenia bezpieczeństwa lub naruszenia niniejszej polityki, w celu odpowiedzi na roszczenia skierowane przeciwko nam oraz w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego platformy CloseRocket, naszych klientów lub społeczeństwa.
 • Do dokonywania płatności i wykrywania oszustwa – Udostępniamy dane osobowe podmiotom przetwarzającym płatności, agencjom wykrywającym oszustwa i podobnym stronom trzecim w celu przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w celu zabezpieczenia i ochrony strony internetowej przed oszustwami, nieautoryzowanymi transakcjami (takimi jak pranie brudnych pieniędzy), roszczeniami lub innymi zobowiązaniami.
 • Z użytkownikami, z którymi komunikujesz – Udostępniamy dane osobowe, aby wspierać interakcję użytkowników.
 • W ramach transakcji korporacyjnej – Dane osobowe zostaną również ujawnione w przypadku przekształcenia biznesowego, takiego jak fuzja, sprzedaż, przeniesienie całości lub części majątku CloseRocket, akwizycja, upadłość lub podobne zdarzenie. W przypadku sprzedaży jakiejkolwiek części naszej działalności lub aktywów, przekażemy Twoje dane potencjalnemu nabywcy. Jeśli my lub znaczna część naszego majątku zostanie przejęta przez stronę trzecią, posiadane przez nas informacje o naszych użytkownikach będą jednym z przenoszonych aktywów.

7 Gdzie przechowujemy dane osobowe?

7.1 Niektóre dane osobowe, które nam przekazujesz, będą przechowywane lub przetwarzane w naszym imieniu przez zewnętrznych dostawców i pośredników i mogą znajdować się w innych jurysdykcjach, takich jak Stany Zjednoczone i Izrael, których przepisy mogą różnić się od jurysdykcji kraju, w którym mieszkasz. Niezależnie od tego, czy do osób trzecich, czy wewnętrznie, dochodzi również do przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej „EOG”) do krajów spoza EOG, które uważa się za niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony danych w kontekście europejskiej ochrony danych, np. Stany Zjednoczone. W zakresie przekazywania danych do takich odbiorców poza EOG zapewniamy rozsądne zabezpieczenia w związku z przekazywaniem danych, w szczególności poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej (UE), które są okresowo zmieniane i/lub równoważnych gwarancji. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką.

8 Pliki cookie

8.1 Używamy plików cookie i podobnych technologii (takich jak piksele śledzące, piksele, tagi i skrypty) w celu ulepszania i dostosowywania interfejsu użytkownika, świadczenia naszych usług, analizowania wydajności strony oraz w celach marketingowych.

8.2 Plik cookie to informacja (plik tekstowy) przechowywana na Twoim urządzeniu. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, ustawiamy własne pliki cookies (tzw. first party cookies), które przechowują informacje na Twoim urządzeniu, np.: Twoje preferencje językowe lub dane logowania. Korzystamy również z zewnętrznych plików cookie ustawianych przez naszych partnerów (takich jak Google itp.).

8.3 Żywotność pliku cookie zależy od jego funkcji. Pliki „Sesson cookie” są aktywne tylko podczas Twojej sesji on-line, natomiast „stałe pliki cookie” pozostają aktywne na Twoim urządzeniu nawet po zamknięciu przeglądarki.

9 Nie śledzić (Do Not Track)

9.1 Do Not Track (DNT) to preferencja prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych, co pozwala im zrezygnować ze śledzenia przez strony internetowe i usługi online. Nie spełniamy wymogów przeglądarki „nie śledź online” (tzw. sygnałów „Do Not Track”), ale nasza polityka dotycząca plików cookie opisuje, w jaki sposób możesz zrezygnować z otrzymywania plików cookie.

10 Odnośniki zewnętrzne

10.1 Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do stron internetowych stron trzecich i jeśli przejdziesz z naszej strony internetowej na stronę internetową strony trzeciej, wszelkie dane, które przekazujesz tej stronie oraz jakiekolwiek wykorzystanie tych danych przez osoby trzecie nie podlegają kontroli firmy CloseRocket i nie należą do tej polityki. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli prześlesz treść (w tym dane osobowe) do sieci społecznościowej, a następnie oznaczysz naszą stronę internetową, Twój wkład będzie podlegać warunkom użytkowania i polityce prywatności tej sieci społecznościowej, nawet jeśli publikujesz posty na oficjalnej stronie CloseRocket w sieci społecznościowej. Nie mamy kontroli nad niniejszymi warunkami użytkowania i polityką prywatności i nie sprawdzaliśmy ich pod kątem adekwatności. Dlatego powinieneś przeczytać je przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych.

11 Bezpieczeństwo

11.1 Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania bezpieczeństwa naszej strony, naszych usług i Twoich danych osobowych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, stosując standardowe technologie branżowe i procedury wewnętrzne. Umownie zapewniamy, że każda strona trzecia przetwarzająca Twoje dane osobowe zapewni Ci zachowanie poufności i integralności Twoich danych w sposób bezpieczny i na tym samym poziomie. Przesyłanie danych przez internet nie jest jednak całkowicie bezpieczne i chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do naszej strony internetowej. Po otrzymaniu Twoich danych zastosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w stronie internetowej, wyrażają zgodę na zachowanie swojego hasła w ścisłej poufności i nieujawnianie go osobom trzecim. Na żądanie możemy udostępnić dalsze informacje na temat naszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych.

12 Prawa użytkowników z UE, EOG i Zjednoczonego Królestwa

12.1 Ta część polityki dotyczy Ciebie, jeśli mieszkasz w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Zjednoczonym Królestwie.

12.2 Administratorem (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE i Wielkiej Brytanii(„RODO”)przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności jest: Deal machine s. r. o. z siedzibą Hlboká cesta 1418/42, 010 01 Žilina, Republika Słowacka, zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu rejonowego w Żylinie, wydział: Sro, pozycja nr: 81291/L

12.3 Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

 • prawo żądania informacji o tym, w jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz prawo żądania kopii tych danych;
 • prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w ograniczonych okolicznościach: gdy uznasz, że (a) nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych, (b) przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, a Ty sprzeciwiasz się takiemu przetwarzaniu, a my nie możemy wykazać naszego prawnie uzasadnionego powodu przetwarzania, (c) jeśli przekazałeś nam swoje dane osobowe na podstawie zgody i chcesz ją wycofać, a nie ma innej przyczyny, dla której możemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz (d) jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, które posiadamy niezgodnie z prawem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli: a) prawidłowość danych osobowych budzi wątpliwości, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, (c) dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub jeśli (d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów i my rozpatrujemy Twój sprzeciw;
 • prawo do sprzeciwu wobec decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu lub profilowaniu;
 • jeśli przekazałeś nam swoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo poprosić nas o kopię tych danych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także masz prawo poprosić nas o przeniesienie (udostępnienie) tych danych innemu administratorowi danych, lub
 • prawo żądania kopii lub dostępu do zabezpieczeń, w ramach których Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG.

12.4 W pewnych okolicznościach, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz mieć prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i możesz żądać, abyśmy nie przetwarzali już Twoich danych osobowych. Ponadto, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych w związku z takim marketingiem, co obejmuje również profilowanie, w zakresie, w jakim dotyczy takiego marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w takich celach.

12.5 Poza powyższymi uprawnieniami, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Należy pamiętać, że prawo dostępu do danych osobowych i ich usunięcia nie jest prawem bezwzględnym, a interesy innych osób mogą ograniczać Twoje prawo do dostępu lub usunięcia zgodnie z lokalnymi przepisami.

12.6 Przed udostępnieniem danych, o które nas prosisz, poprosimy Cię o dodatkowe dane w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz ze względów bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty, jeśli jest to dozwolone przez prawo. Odmówimy rozpatrywania wniosków, które zagrażają prywatności innych osób, są wyjątkowo niepraktyczne lub skutkowałyby podjęciem przez nas działań niedopuszczalnych obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, będziemy przechowywać pewne dane osobowe przez ograniczony czas w celach prowadzenia dokumentacji, księgowości i zapobiegania oszustwom.

13 Aktualizacja danych osobowych

13.1 Podejmujemy kroki, aby zapewnić, że gromadzone przez nas dane osobowe są dokładne i aktualne, a także Ci zapewniamy możliwość aktualizacji informacji za pośrednictwem ustawień profilu Twojego konta. Jeśli uważasz, że podane przez Ciebie informacje są w jakikolwiek sposób błędne lub niedokładne, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym. Zapewnimy, że zbadamy tę sprawę i jeśli to konieczne, poprawimy jak najszybciej wszelkie nieścisłości lub zapewnimy Ci możliwość ich niezwłocznej aktualizacji lub usunięcia (chyba, że będziemy zobowiązani do zachowania tych informacji w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych). Aktualizując Twoje dane osobowe, poprosimy Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości, zanim będziemy mogli podjąć działania w związku z Twoim żądaniem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu masz trudności z usunięciem swoich danych osobowych, skontaktuj się z CloseRocket pod adresem [email protected] i my dołożymy uzasadnionych starań, aby usunąć wszelkie takie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

13.2 Możesz sprawdzić i zmienić swoje dane osobowe logując się do strony internetowej i odwiedzając profil swojego konta.

14 Skontaktuj się z nami

14.1 Jeśli chcesz skorzystać z jakichkolwiek praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

14.2 Jeśli masz jakiekolwiek pytania (lub uwagi) dotyczące tej polityki, napisz do naszego zespołu e-mail na adres [email protected] a my postaramy się odpowiedzieć w odpowiednim czasowym terminie. Na potrzeby RODO (art. 27) możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem dla UE za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych: Deal machine s. r. o., z siedzibą na adresie Hlboká cesta 1418/42, 010 01 Žilina, Republika Słowacka, zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu rejonowego w Żylinie, wydział: Sro, pozycja nr: 81291/L.